Free Call 528 tenth Avenue, Boston, BT 58965

Badanie w lampie Wooda, zeskrobiny, preparaty odciskowe, wymazy, cytologia, biopsja cienkoigłowa, pobieranie materiału do bad ań histopatologicznych i
alergicznych, testy śródskórne i serologiczne, odczulanie ASIT, antybiogramy, mykogramy.