OGÓLNE ZASADY PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT

Psy koty i fretki
– muszą być zidentyfikowane za pomocą mikroczipu
– muszą posiadać paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii
– muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data implantacji mikroczipu i wystawienia paszportu) minimum 21 dni przed wyjazdem.

Dodatkowo w niektórych krajach członkowskich aby wwóz zwierząt towarzyszących był możliwy muszą zostać spełnione dodatkowe wymogi. W przypadku przemieszczania zwierząt w celach komercyjnych lub w liczbie 5 lub więcej dodatkowo zwierzęta potrzebują świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii.
BELGIA – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia
CYPR – zwierzęta powyżej 111 dni życia
CZECHY – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty
DANIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty
FINLANDIA – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia – u psów wymagana jest profilaktyka przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis przeprowadzona w czasie nie krótszym niż 24 godziny i nie dłuższym niż 120 godzin przed datą ich wprowadzenia na terytorium kraju
FRANCJA – zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne – zabroniony jest wjazd dla psów w typie pitbull terrier i typie „boerbull” lub psów z nimi spokrewnionymi nie posiadającymi rodowodów
HOLANDIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty
IRLANDIA – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia – zwierzęta mogą wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika – dla gryzoni i zajęczaków wymagane są zezwolenia importowe i dodatkowe dokumenty – u psów wymagana jest profilaktyka przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis przeprowadzona w czasie nie krótszym niż 24 godziny i nie dłuższym niż 120 godzin przed datą ich wprowadzenia na terytorium kraju
LITWA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – zabroniony jest wwóz na terytorium Litwy psów używanych do walk (Pit Bull Terrier, Bandog Mastiff) i krzyżowek tych ras oraz krzyżówek psów ras uważanych za niebezpieczne (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/ Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog)
ŁOTWA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – zabroniony jest wwóz jako zwierząt towarzyszących zwierząt jadowitych i drapieżnych, ssaków naczelnych, ssaków morskich oraz zwierząt które wymagają karmienia żywymi ssakami ciepłokrwistymi
MALTA – zabronione jest wwóz psów w typie pitbull terrier, tosa inu, dogo argention, fila brazileiro (określenie „w typie” oznacza, że nie muszą to być psy rasowe) – u psów wymagana jest profilaktyka przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis przeprowadzona w czasie nie krótszym niż 24 godziny i nie dłuższym niż 120 godzin przed datą ich wprowadzenia na terytorium kraju
NIEMCY – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty
PORTUGALIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – psy z kopiowanymi uszami i /lub ogonem należy zaopatrzyć w zaświadczenie wydane przez lek wet potwierdzające iż zabieg części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała, zaświadczenie powyższe musi być potwierdzone przez urzędowego lek weterynarii
RUMUNIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty
SŁOWENIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – w miejscach publicznych psy muszą być na smyczy a psy wykazujące zachowania agresywne muszą dodatkowo mieć kaganiec
WĘGRY – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – Pittbull terrier lub psy w tej rasie oraz jej krzyżówki są uznane za niebezpieczne i zabroniony jest ich wwóz na terytorium Węgier
WŁOCHY – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia
WIELKA BRYTANIA – zwierzęta mogą wjechać na terytorium Wielkiej Brytani jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika – zabroniony jest wwóz psów w typie Pittbull terrier, dogo argentino, fila brasilleiro, japanise tosa oraz krzyżówek tych ras – u psów wymagana jest profilaktyka przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis przeprowadzona w czasie nie krótszym niż 24 godziny i nie dłuższym niż 120 godzin przed datą ich wprowadzenia na terytorium kraju
NORWEGIA – u psów i kotów wymagana jest profilaktyka przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis przeprowadzona w ciągu 10dni przed podróżą przy czym kuracja musi przebiegać na terenie państwa z którego wywodzi się zwierze oraz kurację trzeba powtórzyć w ciągu 7 dni po przybyciu do Norwegii – obowiązkowa kontrola przez Urząd Celny – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia – zabroniony jest wwóz niżej wymienionych ras, ich krzyżówek oraz nasienia i zarodków uzyskanych od takich psów: Pittbull Terrier, Fila brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino, American Sttaforshire Terrier
UKRAINA – zwierzęta muszą być zdrowe i zaszczepione nie później niż 14 dni przed podróżą i nie wcześniej niż 6 miesięcy na: *psy – przeciwko wściekliźnie, parwowirozie, nosówce, chorobie Rubartha, leptospirozie *koty – przeciwko wściekliźnie i panleukopenii *tchórzofretki – przeciwko nosówce *króliki – przeciwko myksomatozie i pomorowi – psy i koty muszą posiadać certyfikat badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonanego nie wcześniej niż 2 lata i nie później niż 3 miesiące przed transportem – wymagane jest zezwolenie regionalnej służby państwowej kontroli weterynaryjno-sanitarnej i nadzoru na granicy państwowej
SZWAJCARIA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – zakaz wprowadzana psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami (w niektórych sytuacjach Urząd Celny może odstąpić od tego zakazu)
CHORWACJA – możliwy wwóz zwierząt poniżej 3 miesiąca życia jeśli posiadają odpowiednie dokumenty – przed wyjazdem musi zostać przeprowadzone badanie kliniczne u psów, kotów i fretek – wbite do paszportu, pozostałe zwierzęta muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione 24godziny przed wyjazdem
SZWECJA – zwierzęta powyżej 3 miesiąca życia – obowiązek zgłoszenia posiadania zwierzęcia przy przekraczaniu granicy
Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku wyjazdu ze zwierzęciem prosimy o sprawdzenie ważności przepisów na stronie Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod linkiem http://milw.pl/159,0,0,0,0,przemieszczanie_zwierzat_towarzyszacych_z_polski.html oraz na stronach Ambasady kraju docelowego i w Ambasadach krajów tranzytowych.