Artroskopia (staw łokciowy, ramienny, biodrowy, kolanowy), miniartrotomia,stabilizacja stawu kolanowego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego TTA,
metoda szwu bocznego ( zewnątrztorebkowa ), TPLO,symfizjodeza (zabieg o charakterze zapobiegawczym wykonywany u młodych psów z podejrzeniem dysplazji
stawów biodrowych), chirurgia nawykowego zwichnięcia rzepki pogłębienie rowka bloczka kości udowej, transpozycja guzowatości kości piszczelowej,
stabilizacja złamań osteosynteza za pomocą wkrętów i płytek, stabilizacja zewnętrzna iniekcje dostawowe: kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe (PRP).