ZNAKOWANIE I IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT

TRANSPONDER (mikroczip) jest miniaturowym nadajnikiem, zasilanym energią pola elektromagnetycznego z czytnika. Fala radiowa zawierająca zakodowany numer mikroczipa wysyłana jest do skanera, który ją dekoduje i wyświetla w postaci numeru identyfikacyjnego.

Odległość odczytu przy użyciu czytnika waha się w granicach od 5 do 15 cm i uzależniona jest głównie od rozmiaru anteny. Żywotność takiego transpondera jest praktycznie wieczna. Transponder o wymiarach 2,21 x 12 mm, zbudowany jest z elektronicznego układu scalonego oraz cewki będącej anteną transpondera. Wszystko umieszczone jest w szklanej powłoce bioglas, która zapobiega przedostaniu się do transpondera płynów wewnątrzustrojowych, które mogłyby uszkodzić układ scalony. Polimerowa powłoka pokrywająca transponder zapobiega migracji czipa. Szklana kapsułka jest obojętna dla organizmu, a każdy wszczepiony transponder jest sterylny. Czipowanie jest niezbędne do zarejestrowania zwierzęcia w Bazie Danych SAFE ANIMAL oraz do wystawienia paszportu dla zwierzęcia, który jest obowiązkowym dokumentem podczas przemieszczania zwierząt na terytorium UE.